GINOP Plusz-1.2.2-22
A Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program
Eszközfejlesztés a C Control PFS Kft.-nél

A C Control PFS Kft.

az International Cert Hungary Kft. által ICH 220201 regisztrációs számon tanúsított
minőségirányítási rendszert működtető szervezet.

C Control PFS - Arany fokozat

A C Control PFS Kft.

teljesítette az összes követelményt, ami a HVG és Céginformáció.hu ajánlott cég arany tanúsítvány megszerzéséhez szükséges.

a

Minőségpolitika

Minőségpolitika

A C Control PFS Kft. vezetősége elkötelezett a vevők, a jogszabályi és egyéb törvényi szabályozók, szabványok, valamint az érdekelt felek elvárásainak megfelelő követelmények teljesítése, a minőség és teljesítményük folyamatos fejlesztése iránt.

Legfőbb célunknak tekintjük, hogy kiváló szolgáltatásnyújtással növekedést érjünk el. A vezetőség a minőségirányítási rendszer bevezetésével, alkalmazásával és fejlesztésével a Létesítményüzemeltetés, Épületgépészet és Gyártástechnológia rendszerfelügyelet területeken szeretné biztosítani, hogy cégünk a lehető legkevesebb hibával végezze tevékenységét.

Társaságunk vezetése tudatában van annak, hogy minőségi szolgáltatást csak minőségi munkával lehet előállítani. Megfelelően képzett szakembergárdával valósítjuk meg az egyenletes, magas minőségi színvonalat.

Irányítási, végrehajtási és ellenőrzési tevékenységünk magasabb szintre emelésével növeljük szolgáltatásunk minőségét, hogy minden megrendelőnk számára a legmegfelelőbbek, leggazdaságosabbak legyenek, amellyel új piaci pozíciókat és partnereket tudunk megnyerni növekedésünk érdekében.

Minőségpolitikánk alapvető célja a vevő elégedettségét elnyerni, megtartani, majd növelni.

A fenti célok teljesítése érdekében a C Control PFS Kft. vezetői úgy döntöttek, hogy bevezetik, folyamatosan működtetik és fejlesztik az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert, amelyhez a következők szükségesek:

A cég szervezete áttekinthető és érthető legyen a cég minden munkatársa számára.

A tevékenységek egyértelműen meghatározottak és körülhatároltak legyenek.

Minden munkatárs szakmai tudása feleljen meg a minőségi munkavégzés feltételeinek.

Az erőforrások minősége biztosítsa, hogy minden munkatársunk magas színvonalon végezhesse munkáját.

Minden munkatársunktól megköveteljük minőségirányítási rendszerünk ismeretét és következetes betartását. A rendszer működésének hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük és értékeljük; ha szükséges megtesszük a helyesbítő intézkedéseket, ezzel is biztosítva a rendszer folyamatos továbbfejlesztését.

Minden egyes munkakör betöltésének alapvető feltétele a minőségirányítás iránti elkötelezettség. A minőségközpontú munka igényét valamennyi munkatársunkra kiterjesztjük és folyamatos képzést biztosítunk számukra.

Tevékenységeink során törekszünk külső és belső környezetünk megismerésére, a folyamatszemléletű megközelítésre és a kockázatalapú gondolkodásmód alkalmazására.

Biztosítjuk, hogy Minőségpolitikánkat szervezetünk alkalmazottai, alvállalkozói és az érdekelt felek megismerjék, megértsék és elfogadják.